W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej  nr 312/2020 z dnia 11.03.2020  informujemy, że wszelkiego rodzaju zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich w dniach 12.03.2020 do 29.03.2020 są zawieszone.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora.

Obowiązuje ograniczenie w dostępie do budynków Politechniki dla osób niebędących jej pracownikami i doktorantami.

Kontakt z Dziekanatami i prowadzącymi zajęcia wyłącznie drogą telefoniczną lub
e-mailową.

Zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia itp.) mogą być realizowane w sposób zdalny
z wykorzystaniem poczty e-mail, platformy e-learning.pcz.pl i innych kanałów komunikacji elektronicznej. W związku z tym prosimy o utrzymywanie kontaktu
z prowadzącymi zajęcia i regularne odbieranie poczty elektronicznej.

Prosimy o systematyczną realizację materiałów przesyłanych przez prowadzących zajęcia.

Wszelkie komunikaty będą ukazywały się na stronie internetowej Wydziału. Prosimy
o regularne śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziału Zarządzania.

Apelujemy do społeczności akademickiej o zachowanie spokoju i rozsądku oraz ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich kontaktów.

 

Prof. dr hab. Dorota Jelonek

Dziekan Wydziału Zarządzania