Domyślnym hasłem dla nowych użytkowników platformy e-learningowej jest hasło z systemu rekrutacji (IRK – rekrutacja.pcz.pl), loginem – adres e-mail, który podaliście Państwo podczas rejestracji w systemie IRK.

W przypadku problemów z logowaniem, należy na stronie logowanie.pcz.pl samodzielnie dokonać resetu hasła.

Uwaga! Dziekanat, ani inna jednostka na uczelni nie dokonuje zmiany hasła!

Zapraszamy również do zalogowania się na platformę e-learningową przed 1 października 2020 r. – jest to niezbędne do wpisania się na właściwe zajęcia zdalne.

Aktualna wersja platformy e-learningowej jest dostępna do 30.09.2020 r. pod adresem https://moodle.pcz.pl, natomiast od 1.10.2020 r. będzie dostępna pod adresem
https://e-learning.pcz.pl