W celu Państwa identyfikacji, prosimy o okazanie portierowi przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania (do czasu otrzymania legitymacji studenckiej) wygenerowanego z systemu USOS zaświadczenia o wpisie na listę studentów.