W piątek 2 października dla studentów pierwszego roku zamiast zajęć odbędą się szkolenia z obsługi platformy e-learningowej oraz BHP. Szczegóły dotyczące logowania zostaną podane w następnym ogłoszeniu.