Fundacja Łódź Akademicka wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią Socjalną „FADO” zaprasza do udziału w projekcie pt. Warsztat lidera.

Warsztat lidera jest to inicjatywa polegająca na rozwoju kompetencji społecznych osób poniżej 30 roku życia  poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń niezbędnych do kształtowania postaw prospołecznych.

Udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny.

Umiejętności zdobyte w projekcie będą przydatne na etapie wchodzenia na rynek pracy jak i na różnych etapach kariery zawodowej.

Projekt podzielony został na pięć dwudniowych zjazdów trwających po 20 godzin o następującej tematyce:

  1. Osoba lidera
  2. Komunikacja liderska
  3. Lider w zespole
  4. Narzędzia liderskie
  5. Narzędzia projektowe

Projekt realizowany jest w następujących okresach:

  • od marca 2020 r. do września 2020 r.,
  • od września 2020 r. do marca 2021 r.

Terminy zjazdów zostaną ustalone z uczestnikami.

Zjazdy odbywają się w Krakowie, Łodzi oraz w Warszawie. W przypadku zebrania minimalnej grupy liczącej 12 osób, szkolenia mogą zostać zorganizowane również w Częstochowie.

Zapisy na szkolenie trwają do 21.02.2020 r.

Więcej informacji o projekcie: https://warsztatlidera.pl

 

Projekt pn. Warsztat Lidera (nr projektu: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.4 Młodzież̇ solidarna w działaniu w ramach.