Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego “Buchalter” w dwuosobowym składzie: doktorantka Ewa Sikora i studentka Joanna Kierat, zajęły II miejsce w konkursie Case Study przeprowadzonym przez Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) podczas IX Ogólnopolskich Dni Rachunkowości.