Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie procesowe:

  • posiada wiedzę i umiejętność zarządzania strategicznego, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, zarządzania projektami, zarządzania zmianą oraz zarządzania ryzykiem i potrafi zastosować zdobytą wiedzę w realizacji projektu wykonawczego dla przedsiębiorstwa lub instytucji,
  • posiada wiedzę o nowoczesnych metodach zarządzania zasobami ludzkimi, zespołowości oraz interdyscyplinarność w ramach współpracy międzyorganizacyjnej oraz podejmowania działań z klientem,
  • posiada umiejętność zastosowania strategicznej karty wyników w procesach zarządzania podmiotami gospodarczymi,
  • posiada wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach oraz zarządzania kosztami procesów,
  • jest wykwalifikowany do objęcia stanowisk związanych z zarządzaniem procesowym, wdrażania metod mapowania i modelowania oraz optymalizacji procesów z uwzględnieniem metod operacjonalizacji strategii.