Administracja studiów podyplomowych
mgr Ewa Jasińska
e-mail: studiapodyplomowe_wz@pcz.pl
tel. +34 32 50 404

Kierownik studiów podyplomowych
Dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik prof. PCz
Katedra Finansów Bankowości i Rachunkowości
e-mail: s.legowik-swiacik@pcz.pl

Zasady rekrutacji
Rekrutacja: 1- 30 września 2021

Kandydat na studia podyplomowe powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich) oraz spełnić inne warunki przewidziane zasadami rekrutacji. Od kandydatów na studia podyplomowe oczekuje się posiadania wystarczającej wiedzy w zakresie kształcenia ogólnego przygotowującej kandydata do odbioru specjalistycznych treści kształcenia.

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów.

Opłata za studia: 3 700 zł rocznie (1 850 zł za semestr)