Studia podyplomowe Zarządzanie procesowe

Na studiach rozszerzą Państwo i udoskonalą swoją wiedzę oraz umiejętności systemowego, a szczególnie interdyscyplinarnego, rozumienia i stosowania podejścia procesowego. Intencją studiów jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie menedżerów i specjalistów do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności systemowego patrzenia na projektowanie, wdrażanie i doskonalenie procesów w organizacji. Zdobędą Państwo umiejętności wykorzystywania metod i technik mapowania i optymalizowania procesów w przedsiębiorstwie.


Rekrutacja: 1 – 30 września 2021
Start: Październik 2021
Opłata: 1 850 zł za semestr
e-mail: studiapodyplomowe_wz@pcz.pl
tel. +34 32 50 404