Administracja studiów podyplomowych
mgr Ewa Jasińska
e-mail: studiapodyplomowe_wz@pcz.pl
tel. +34 32 50 404

Kierownik studiów podyplomowych
Dr Patrycja Krawczyk
Katedra Finansów Bankowości i Rachunkowości
e-mail: patrycja.krawczyk@wz.pcz.pl

Zasady rekrutacji
Rekrutacja: 1- 30 września 2021

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych.

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów.

Opłata za studia: 5 000 zł rocznie (2 250 zł za semestr)