Studia podyplomowe dla członków rad nadzorczych i zarządów
Ład korporacyjny

Na studiach rozszerzą Państwo i udoskonalą swoją wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykonywania pracy związanej z podejmowaniem decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem właściwej równowagi pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Intencją studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności świadczenia usług dla najwyższego szczebla kadry zarządzającej tj. członków rad nadzorczych oraz zarządów.

Partner Strategiczny studiów: nadzorkorporacyjny.pl

nadzorkorporacyjny.pl

Rekrutacja: 1 – 30 września 2021
Start: Październik 2021
Opłata: 2 250 zł za semestr
e-mail: studiapodyplomowe_wz@pcz.pl
tel. +34 32 50 404