Kierunki Studiów
Angielski język biznesu
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Design i zarządzanie projektami
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Logistyka inżynierska
Quality and production management
Zarządzanie
Zarządzanie jakością i produkcją
Zarządzanie w turystyce i sporcie

Program Studiów
Angielski język biznesu
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Design i zarządzanie projektami
Finanse i rachunkowość w biznesie
Logistyka
Logistyka inżynierska
Quality and production management
Zarządzanie
Zarządzanie jakością i produkcją
Zarządzanie w turystyce i sporcie