Struktura roku akademickiego 2020/2021

Polecenie nr 123/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 25.03.2020 roku w sprawie: struktury roku akademickiego 2020/2021

Ogłoszenie

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 82/2021 z dnia 28.01.2021 
w sprawie
 
organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Plan zajęć

DOKTORANCKIE 6

Program zajęć

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH 2012-2015

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH OD 2015-2017

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH od 2017/2018 -nadal