Regulamin studiów doktoranckich – obowiązuje od 01.10.2017

Regulamin Samorządu Doktorantów

Kodeks etyki doktoranta

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów

Krajowy doktorancki staż naukowy

Kierowanie za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

USOSweb

USOSweb to internetowa część USOSa (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) przeznaczona dla studentów, doktorantów oraz pracowników prowadzących zajęcia.

Strona: https://usosweb.pcz.pl

Kontakt z działem technicznym
E-mail: usosweb@adm.pcz.czest.pl tel. +48 343250-264