Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 7-semestralne

Studia stacjonarne i niestacjonarne   

Ogólnym celem kształcenia na kierunku zarządzanie jakością i produkcją jest rozwijanie i upowszechnianie zagadnień z zakresu problematyki inżynierii jakości i produkcji z naciskiem na nauki o zarządzaniu i jakości.

Atuty

Studia te pozwolą Ci poznać od strony praktycznej instrumenty rozwiązywania różnorodnych problemów produkcyjnych, które są bardzo przydatne w każdym typie przedsiębiorstw. Nauczysz się, jakimi metodami można się posłużyć w czasie organizowania i doskonalenia procesu produkcyjnego czy projektowania produktów, jak przeprowadzić różnego rodzaju kontrolę w takim procesie oraz jak ocenić efekt pracy. Twoim atutem będzie elastyczność i otwartość umysłu na nowe rozwiązania i szukanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na styku różnych dyscyplin dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów.

Twoja przyszłość 

Masz bardzo duży wybór, jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia. Specjalistów w zakresie zarządzanie jakością i produkcją szuka praktycznie każde przedsiębiorstwo. Możesz pracować np. w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią jakości i produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Dodatkowe informacje

✔ W ramach kierunku studiów działają dwa koła naukowe:

✔ Współpraca Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, SKN Promotor Jakości oraz Biura System Sp.J. zaowocowała uzyskaniem przez ponad 100 studentów certyfikatów audytora różnych rodzajów systemów zarządzania (certyfikat DAS). W ramach kół organizowane są także ciekawe warsztaty pogłębiające wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

✔ Kierunek posiada rekomendację Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Zarządzania PCz, przedsiębiorstwa Wielton oraz SGP Group.