Studia I stopnia (licencjackie) 6-semestralne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Żadne przedsiębiorstwo nie może się dziś obejść bez działań logistycznych, a te studia są dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak je organizować. Dowiesz się tu jak zarządzać zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją w firmie, jak działają centra logistyczne i łańcuchy dostaw. Nauczysz się organizować transport, optymalizując koszty i wykorzystując różne gałęzie transportu  oraz zarządzać magazynem, wybierać dostawców i budować kanały dystrybucyjne. Przygotujemy Cię do pracy na stanowiskach, na których wymagana jest umiejętność sterowania przepływami fizycznymi, finansowymi i informacji i które znajdziesz w każdej niemal firmie. Poznasz programy i aplikacje wykorzystywane w logistyce, których znajomość jest niezbędna na rynku pracy. Zdobędziesz praktyczną i nowoczesną wiedzę z zakresu logistyki, niezwykle pożądaną przez pracodawców. Jeśli lubisz dynamikę, masz zmysł organizatorski i chęci do działania, a do tego chcesz zdobyć ciekawy zawód – kierunek logistyka jest dobrym wyborem!

Specjalności (zakresy nauczania) na kierunku: 

✔ systemy logistyczne

✔ zarządzanie transportem

Dodatkowe informacje:

Laboratoria komputerowe.

Prężnie działające koła naukowe, aktywizujące działalność naukową studentów:

📌 Systemy logistyczne

System logistyczny w przedsiębiorstwie analizowany jest jako zbiór wielu różnych podsystemów logistycznych i zależności między nimi, począwszy od podsystemu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, które wspomagane są przez podsystemy transportu, magazynowania i inne. Na specjalności zdobędziesz szeroką i unikalną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania poszczególnych podsystemów oraz zachodzących pomiędzy nimi relacji. Taka kompleksowa wiedza to mocny fundament dla projektowania i optymalizacji działalności logistycznej współczesnych przedsiębiorstw. Specjalność gwarantuje możliwość rozwijania umiejętności planowania, organizowania i realizacji działalności logistycznej na szczeblu operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym. Umiejętność doskonalenia działalności logistycznej w oparciu o systemowe rozwiązania logistyczne stanowi kluczowy element budowania potencjału rozwojowego wielu przedsiębiorstw o różnych profilach działalności. Wiedza na temat wdrażania i optymalizowania rozwiązań systemowych, którą zdobędziesz na specjalności, stanowić będzie Twój atut na rynku pracy.

Nauczysz się

  • poznasz zasady funkcjonowania i właściwości systemów logistycznych, w tym podstawy wyodrębniania i strukturyzacji podsystemów logistycznych oraz analizy zależności zachodzących między nimi;
  • nauczysz się prowadzenia kompleksowych analiz systemów logistycznych, a w oparciu o ich wyniki zdobędziesz kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie realizacji procesów logistycznych i optymalizacji działalności logistycznej;
  • poznasz metody realizacji i kontroli przepływów materiałowych, finansowych i informacyjnych w łańcuchach dostaw;
  • nauczysz się posługiwania wybranymi metodami i narzędziami służącymi do rozwiązywania problemów zarządzania działalnością logistyczną w przedsiębiorstwach;
  • nauczysz się planowania, organizowania i realizacji działalności logistycznej na szczeblu operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym.

Twoja przyszłość 

Jako Absolwent specjalności zdobędziesz przygotowanie merytoryczne do obejmowania kierowniczych stanowisk średniego i wyższego szczebla zarządzania działalnością logistyczną  w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, w szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, branży transportowo-spedycyjno-logistycznej i centrach dystrybucji. Specjalność rozwija umiejętności i kompetencje przyszłych analityków, doradców i specjalistów podejmujących zatrudnienie w firmach doradczych, konsultingowych i projektowych o profilu logistycznym. Ponadto jako Absolwent specjalności masz szansę na zatrudnienie w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, gdzie wymagana jest zaawansowana, kompleksowa i unikalna wiedza logistyczna.

Dodatkowe informacje:

Specjalność rozwijana jest we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi oraz branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, zlokalizowanymi na terenie województwa śląskiego. Studenci poszerzają także umiejętności i kompetencje w ramach działalności w Studenckim Kole Naukowym Logistyk (👉  więcej informacji)  funkcjonującym od 18 lat przy Katedrze Logistyki i Zarządzania Logistycznego.

📌 Zarządzanie transportem

Specjalność zarządzanie transportem skierowana jest do osób, które szczególnie interesują się transportem. To tutaj nauczysz się rozwiązywać dylematy dotyczące wyboru gałęzi i środka transportu, ekonomiki procesów transportowych oraz infrastruktury transportu. Dowiesz się, jak dobierać odpowiednie opakowanie i kompletować ładunek, poznasz funkcjonowanie systemów transportowych i możliwości infrastruktury transportowej. Zagadnienia transportu staną się Twoją domeną – zarówno od strony organizacyjnej jak i ekonomicznej. Będziesz potrafił podejmować zarówno typowe jak i nietypowe decyzje dotyczące transportu ale z uwzględnieniem wszelkich danych i przy użyciu odpowiednich metod, także programów komputerowych. Zrozumiesz zasady działania systemów transportowych w skali przedsiębiorstwa ale też kraju. To specjalność dla prawdziwych pasjonatów transportu.

Twoja przyszłość

Jako Absolwent specjalności znajdziesz zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym i handlowym, a także w firmach spedycyjnych i transportowych. Czyli wszędzie tam, gdzie potrzebni są specjaliści z zakresu transportu i spedycji. Będziesz przygotowany do pracy w obszarze różnych gałęzi transportu oraz w komunikacji zbiorowej i turystyce.