Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 6-semestralne

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Studiowanie na kierunku finanse i rachunkowość pozwala pozyskać profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości, podatków oraz funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, a także instytucji publicznych. Finanse i rachunkowość to kierunek stworzony przy współudziale świata biznesu, umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności analizy podstawowych zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Jako Absolwent będziesz przygotowany do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i efektywnego rozwiązywania problemów zarządzania.

Specjalności (zakresy nauczania) na kierunku:

✔ finanse i bankowość,

✔ analityk finansowy,

✔ rachunkowość,

✔ inwestycje i nieruchomości.

📌 Finanse i bankowość

▶  prezentacja specjalności 

Specjalność ta została stworzona dla osób, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę! Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia warsztatowe z praktykami, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Organizujemy warsztaty naukowe z przedstawicielami świata biznesu, kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla (od dyrektorów finansowych największych korporacji po naczelników urzędów skarbowych) którzy analizują współczesne wyzwania gospodarcze. Na naszej specjalności zdobędziesz umiejętności niezbędne do konkurowania i funkcjonowania na rynku pracy. Dziś już wiemy, że rynek pracy nie będzie w nadchodzących latach w tak wysokim stopniu rynkiem pracownika… zbliża się rynek pracodawcy, dlatego tak ważne są praktyczne umiejętności.

U nas nauczysz się analityki finansowej – umiejętności najważniejszej we współczesnych finansach. Nauczysz się świadomego podejmowania decyzji finansowych, doboru narzędzi i technik oceny efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach ryzyka i niepewności. Poznasz główne narzędzia i techniki oceny, nauczysz się ich doboru i zastosowania.  

Nauczysz się

W ramach prowadzonych zajęć nauczysz się praktycznych umiejętności w następujących obszarach:

  • analityki gospodarczej przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego doboru narzędzi i technik wykorzystywanych do określonych potrzeb finansowych i dostosowanych do specyfiki organizacji ,
  • doradztwa finansowo-podatkowego,
  • optymalizacji decyzji finansowo-podatkowych podmiotów gospodarczych,
  • wspomagania informatycznego decyzji biznesowych,
  • efektywnego zarządzania projektami w tym unijnymi,
  • organizacji zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu istoty zarządzania oraz zarządzania strategicznego w biznesie, implementacji właściwych narzędzi analitycznych niezbędnych w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji menadżerskich o charakterze finansowo-podatkowym w działalności podmiotów gospodarczych oraz jednostek publicznych i instytucji finansowych.

Twoja przyszłość 

Jako Absolwent naszej specjalności znajdziesz zatrudnienie w bardzo szerokiej grupie podmiotów w sektorze zarówno prywatnym jak i publicznym, w szczególności w przedsiębiorstwach niefinansowych, w działach finansów lub w instytucjach finansowych (banki, firmy leasingowe, firmy faktoringowe itp.), w działach obsługujących przedsiębiorstwa lub w jednostkach samorządu terytorialnego. Będziesz przygotowany również do prowadzenia własnej działalności i jej finansowej obsługi. Potencjalne stanowiska pracy, które możesz uzyskać: menadżer finansowy, dyrektor finansowy, doradca finansowo-podatkowy, doradca inwestycyjny, inspektor kredytowy w banku, specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem w bankach i przedsiębiorstwach, analityk finansowy itp.

Dodatkowe informacje:

Możesz rozwijać swoje finansowe pasje uczestnicząc w Studenckich Kołach Naukowych, które dają możliwości samorozwoju, udziału i współorganizacji konferencji naukowych oraz inspirują i przygotowują do opracowania publikacji naukowych. Ponadto przygotowujemy dla Ciebie warsztaty naukowe, biznesowe z kadrą menadżerską międzynarodowych korporacji, przedsiębiorstw, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego czy administracji skarbowej, które służą również nawiązaniu interesujących kontaktów i poznaniu wielu ciekawych ludzi.

Studenckie Koło Naukowe MacroKnow  👉 więcej informacji

Studenckie Koło Naukowe Analityk samorządowy 👉 więcej informacji

Studenckie Koło Naukowe Bankowiec XXI wieku 👉 więcej informacji

Studenckie Koło Naukowe Innowator 👉 więcej informacji

Studenckie Koło Naukowe MacroKnow wraz z pozostałymi Kołami zaprasza do udziału w cyklu warsztatów praktycznych pod hasłem przewodnim „Wiedza-Praktyka-Sukces”, gdzie spotykają się ludzie szeroko rozumianej praktyki gospodarczej ze studentami naszego kierunku. Szczegóły znajdziecie tutaj.

📌 Analityk finansowy

Trendy zmian w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem uzasadniają konieczność kształcenia analityków finansowych. Na naszej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu analizy struktury i kosztu kapitału, zarządzania kapitałem obrotowym, metod oceny efektywności przedsiębiorstwa, analizy wartości przedsiębiorstwa, controllingu finansowego oraz systemów wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie. Zdobędziesz umiejętności: sporządzania analiz i raportów finansowych, analizowania ryzyka ekonomicznego przedsięwzięć oraz dokonania oceny od strony finansowej projektów inwestycyjnych. Będziesz potrafił tworzyć prognozy ekonomiczne, tworzyć arkusze analityczne, sporządzać terminowe raporty z dokonanych analiz.

Nauczysz się 

Nauczysz się, jak przygotować długo – i krótkoterminowe strategie finansowe. Zdobędziesz wiedzę i opanujesz umiejętności, które pozwolą Ci  podejmować decyzje  inwestycyjne i efektywnie zarządzać ryzykiem finansowym.  Nauczysz się prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i instytucji finansowych w gospodarce wolnorynkowej, przygotowywania i interpretacji sprawozdań finansowych oraz formułowanie wniosków na ich podstawie.

Twoja przyszłość

Jako analityk finansowy możesz pracować w każdej firmie, która zajmuje się księgowością, audytem, podatkami czy nieruchomościami. Ścieżka kariery zawodowej zależy od Twojego wyboru. Możesz pracować w międzynarodowych korporacjach lub mniejszych firmach sektora prywatnego. Absolwenci naszej specjalności potrzebni są także w sektorze publicznym. Pamiętaj,  że praca analityka finansowego jest w dużej mierze samodzielna.

📌 Rachunkowość

prezentacja specjalności

Specjalność rachunkowość jest dla Studentów, którzy marzą o pracy w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biurach rachunkowych lub myślą, aby prowadzić rachunkowość dla własnej działalności gospodarczej. Dlatego na tej specjalności będziesz mieć możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, również w środowisku informatycznym, poprzez naukę obsługi programów tj. Sage Symfonia, Comarch ERP Optima, Płatnik, SAP, które są powszechnie stosowane w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz obsługi programów księgowych pozwoli Ci na realizowanie specyficznych procesów biznesowych, a to pozytywnie wpłynie na Twoją pracę zawodową. Ponadto, na specjalności rachunkowość zdobędziesz umiejętności z zakresu prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, co więcej nauczysz się zarządzać podatkami w firmie. Poznasz także metody zastosowania podstawowych zasad i narzędzi rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej.

 Nauczysz się

 W ramach prowadzonych zajęć nauczysz się obsługi programu Sage Symfonia, Comarch ERP Optima, Płatnik, SAP a zdobyta wiedza pozwoli Ci podjąć aktywność zawodową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozwiązywania bieżących problemów podatkowych  oraz zarządzania podmiotem gospodarczym.

 Twoja przyszłość

Jako Absolwent naszej specjalności pozyskasz umiejętność obsługi programów do księgowania: Sage Symfonia, Comarch ERP Optima oraz Płatnik, SAP co na pewno ułatwi znalezienie pracy w biurze rachunkowym, w jednostkach posiadających komórki finansowo-księgowe, ale również komórkach administracyjnych, finansowych, podatkowych czy kadrowych.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy Cię do Studenckiego Koła Naukowego Buchalter (👉 więcej informacji) działającego przy Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Wykłady gościnnie w naszym kole prowadzą Biegli rewidenci księgowi, Doradcy Podatkowi oraz Audytorzy Wewnętrzny. Przygotujemy dla Ciebie warsztaty naukowe z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dodatkowo zapraszamy do nauki obsługi programów finansowo-księgowych.

📌 Inwestycje i nieruchomości

prezentacja nieruchomości

Wybierając specjalność inwestycje i nieruchomości w trakcie studiów zdobędziesz wiedzę w dwóch głównych obszarach: zarządzania inwestycjami i rynku nieruchomości. Specjalność gwarantuje Ci możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości rynku nieruchomości i jego obsługi poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne do współpracy z podmiotami sektora nieruchomości oraz podmiotami prowadzącymi inwestycje finansowe. Studiując naszą specjalność zdobędziesz wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Co więcej, dzięki umowie zawartej pomiędzy Politechniką Częstochowską i Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami wraz z ukończeniem studiów na specjalności inwestycje i nieruchomości uzyskasz licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN i licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN.

Nauczysz się

W toku studiów zdobędziesz umiejętności w zakresie: formułowania strategii inwestycyjnej, przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych, obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości i inwestowania w nieruchomości.

Twoja przyszłość 

Jako Absolwent naszej specjalności będziesz posiadał odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, aby podjąć  pracę w zawodzie: specjalisty i analityka opłacalności projektów inwestycyjnych, doradcy inwestycyjnego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego. Wykształcenie, które zdobędziesz studiując na naszej specjalności, zapewni Ci odpowiednie przygotowanie do pracy w następujących podmiotach: przedsiębiorstwa (działy: finansowe i inwestycji), instytucje finansowe, banki, fundusze inwestycyjne, firmy konsultingowe, ubezpieczeniowe, etc., urzędy administracji samorządowej i państwowej, firmy deweloperskie, biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, biura zarządzania nieruchomościami, kancelarie rzeczoznawców majątkowych, spółdzielnie mieszkaniowe, własna działalność gospodarcza.

 Ukończenie studiów na specjalności inwestycje i nieruchomości otworzy przed Tobą ścieżkę kariery zawodowej, zagwarantuje Ci szybki rozwój i z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na sukces materialny.

Dodatkowe informacje:

✔ prężnie działające Studenckie Koła Naukowe przy Katedrze Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości: Bezpieczny Krąg (👉 więcej informacji), FaMa Business Leaders Club  (👉 więcej informacji), Menedżer Nieruchomości (👉 więcej informacji), Menedżer Ryzyka (👉 więcej informacji), Równoważnik (👉 więcej informacji), TNOiK działające przy WZ PCz (👉 więcej informacji),

✔ wysoko wyspecjalizowana kadra z licencjami pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami oraz uprawnieniami w zakresie wyceny nieruchomości,

✔ współpraca ze Śląskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych (odział Częstochowa),

✔ studenci maja zapewniony dostęp do zasobów Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON, którego właścicielem jest Związek Banków Polskich,

✔ absolwenci naszej specjalności uzyskują licencję Zarządcy Nieruchomości KIGN, licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN.