Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 7-semestralne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiowanie na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy umożliwia poznanie przedsiębiorstwa i jego poszczególnych elementów pod kątem bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Poznasz choroby zawodowe, nauczysz się oceniać ryzyko zawodowe na różnych stanowiskach pracy, poznasz pracę specjalisty ds. BHP. Nauczysz się też (z wykorzystaniem różnych metod) badać wypadki przy pracy oraz eliminować zagrożenia na stanowiskach pracy wykorzystując do tego najnowsze osiągnięcia techniki i medycyny pracy.

Specjalności (zakresy nauczania) na kierunku:

✔ zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

✔ edukacja w BHP

Dodatkowe informacje:

W ramach kierunku można brać aktywny udział w działalności kół naukowych:

 • Studenckie Koło Naukowe Promotor Jakości 👉 więcej informacji.   Jako członek tego Koła: możesz zwiedzać i poznawać specyfikę produkcji wielu zakładów przemysłowych, możesz uczestniczyć w wielu ciekawych prelekcjach i warsztatach związanych m.in.
  z przygotowaniem dokumentacji SZJ, BHP, możesz uczestniczyć w konferencjach naukowych, sympozjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa, możesz uczestniczyć w kursach i szkoleniach na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, możesz rozpocząć przygodę z pisaniem artykułów naukowych.
 • Studenckie Koło Naukowe Bezpieczny Krąg 👉 więcej informacjiJako członek tego Koła: możesz uczestniczyć w konferencjach i seminariach naukowych tematycznie związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, możesz uczestniczyć w spotkaniach i prelekcjach cyklicznie organizowanych przez pracowników wydziału zarządzania ze specjalistami bhp.

📌 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Na specjalności zdobywasz wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, uczysz się projektować, wdrażać i audytować systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska i poznajesz narzędzia doskonalenia oraz integracji tych systemów.

Nauczysz się

Po specjalności uzyskujesz kompetencje w zakresie stosowania nowoczesnych, systemowych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Potrafisz opracować politykę bezpieczeństwa pracy oraz politykę środowiskową, zaprojektować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska a także przygotować harmonogram wdrożenia systemu. Bez problemu zaprojektujesz model audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska i opracujesz zasady wdrożenia modelu do praktyki zarządzania organizacją.  Po specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy umiesz dobrać, zastosować i ocenić  metody i narzędzia doskonalenia wybranego aspektu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska. Potrafisz zaprojektować system monitorowania warunków pracy i dokonać oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska wg różnych standardów. Opracujesz dokumentację systemu zintegrowanego i przygotujesz plan działań w tym zakresie.

Twoja przyszłość

Swoją wiedzę po specjalności zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wykorzystasz w pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy a zwłaszcza w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.

📌 Edukacja w BHP

Na specjalności edukacja w BHP zdobywasz wiedzę dotyczącą organizacji szkoleń, współczesnych metod i technik szkolenia, projektowania i konstruowania pakietów edukacyjnych, narzędzi oceny efektywności szkoleń oraz zastosowania technologii informacyjnych w szkoleniach. Po specjalności potrafisz zbudować wzorcowy program szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając rodzaj i formę szkolenia
i zastosować różne formy metod uczenia się uczestników i techniki pracy z grupą. Nie będzie dla Ciebie problemem przeprowadzenie takiego szkolenia, jak również przygotowanie i przeprowadzenie gry szkoleniowej lub inscenizacji. Nauczysz się jak, za pomocą różnych podejść ocenić efektywność szkoleń, skonstruować narzędzia oceny efektywności szkoleń a także ocenić skuteczność przeprowadzonego szkolenia na poziomie całej organizacji a także ocenić skuteczność pracy trenera po przeprowadzonym szkoleniu. Swoją wiedzę wykorzystasz w pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym również w szkolnictwie.

 Nauczysz się 

 • poznawać i eliminować zagrożenia na stanowiskach pracy,
 • oceniać ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy,
 • badać wypadki przy pracy,
 • projektować , wdrażać i audytować systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska,
 • dobierać, zastosować i ocenić metody i narzędzia doskonalenia wybranego aspektu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska,
 • projektowania, organizacji oraz oceny efektywności szkoleń,
 • zastosowania technologii informacyjnych w szkoleniach.

Twoja przyszłość 

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • w zakładach świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w organach nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, w zakładach służby zdrowia, świadczących usługi medyczne dla ludności (zakłady rehabilitacji, odnowy biologicznej),
 • w jednostkach naukowo-badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka,
 • w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w szkolnictwie.