Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) – 6-semestralne

📌 Profil praktyczny

Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwi Ci biegłe opanowanie specjalistycznego języka angielskiego. Zdobędziesz także wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Jako Student tego kierunku masz możliwość poznania nowoczesnych technologii informacyjnych w tłumaczeniu specjalistycznym, korzystając przy tym z nowoczesnego laboratorium językowego. Warto także wspomnieć o tym, że będziesz miał możliwość nauki drugiego języka obcego.

Celem programu studiów dla kierunku angielski język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące wprowadzenie do nauk ekonomicznych i prawnych. Uczestniczysz w zajęciach z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego, które mają na celu nie tylko wykształcenie u Ciebie biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują Cię do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne dają Ci możliwość późniejszej pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza.

Nauczysz się

 • biegle posługiwać językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i specjalistycznym,
 • tłumaczyć teksty ogólne i użytkowe, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w tłumaczeniu,
 • rozwiązywać praktyczne problemy w interkulturowej komunikacji w biznesie,
 • rozróżniać i definiować podstawowe pojęcia z zakresu nauk ekonomicznych, prawa i biznesu,
 • drugiego języka obcego (niemieckiego lub rosyjskiego).

Zatrudnienie znajdziesz

 • w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym lub prowadzących wymianę handlową z zagranicą,
 • w jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową.
 • w biurach podróży, hotelach i jednostkach gastronomicznych,
 • w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • w instytucjach Unii Europejskiej,
 • w dziale marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowym, a także zróżnicowanych kulturowo,
 • w agencjach reklamowych i public relations.

Jeżeli jednak nie będziesz zainteresowany pracą w sektorze biznesowym, alternatywą będzie podjęcie zatrudnienia w instytucjach kulturowych czy biurach tłumaczeń. Umiejętności nabyte w trakcie studiów sprawią, że staniesz się pożądanym Absolwentem dla przyszłych pracodawców i będziesz mógł dopasować swoją ścieżkę zawodową do swoich oczekiwań i potrzeb.

Dodatkowe informacje

✔ Aby mieć pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej, program studiów przygotowany został we współpracy z Radą Doradczą Przedstawicieli Biznesu Wydziału zarządzania PCz, która dba o to, by zakres merytoryczny kierunku odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku.

✔ W gronie naszych wykładowców są wysoko wykwalifikowani nauczyciele akademiccy, będący zarazem praktykującymi tłumaczami przysięgłymi.