Praktyki-dokumenty

Wniosek na praktykę
Zaliczenie-praktyk na podstawie umowy – praca
Ankieta dotycząca praktyki zawodowej

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

Angielski Język Biznesu – sprawozdanie z praktyk
Angielski Język Biznesu -program praktyk

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy sprawozdanie z praktyk
Bezpieczeństwo-i-Higiena-Pracy-program

Finanse-i-Rachunkowość-program
Finanse-i-Rachunkowość-sprawozdanie

Logistyka inż. – sprawozdanie z praktyk
Logistyka lic – sprawozdanie z praktyk
Logistyka – program praktyk

Menedżer żywności- sprawozdanie z praktyk studenckich
Menedżer-Żywności-i-Żywienia-program

Turystyka i Rekreacja -sprawozdanie z praktyk
Turystyka i Rekreacja program

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – sprawozdanie z praktyk
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji-program

Zarządzanie I stopnia – sprawozdanie z praktyk studenckich
Zarządzanie I stopnia – program praktyki zawodowej

Certificate of internship completion on the basis of employment contract

Sprawozdanie z praktyk ENG.TiR-1
Management Student Internship Report BHPeng
Management Student Internship Report eng
Student Internship Report FaA eng
Student Internship Report AJB eng
Logistics Student Internship Report eng
Q&PM Student Internship Report eng

Design and project management sudent internship report
Design i zarządzanie projektami – program praktyk
Design i zarządzanie projektami – sprawozdanie z praktyk

M&PI Student Internship Report eng
Manager-żywności-i-żywienia-program-praktyk
Menedżer-żywności-sprawozdanie-z-praktyk-studenckich-pol
STUDENT INTERNSHIP REPORT-Food-and-Nutrition-Manager-eng
Zarządzanie Jakością i Produkcją SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH
Zarządzanie Jakością i Produkcją program praktyki

Zarządzanie w Turystyce i Sporcie (lic.) – sprawozdanie z praktyk
Zarządzanie w Turystyce i Sporcie (lic.) – program praktyk