Zrzeszenie Studentów Polskich jest stowarzyszeniem działającym na uczelniach wyższych. Jest organizacją zrzeszającą młodzież akademicką w celu wspólnej obrony praw i interesów środowiska akademickiego, rozwoju zainteresowań i osobowości studentów.

Do głównych celów ZSP należy:

 • inspirowanie aktywnego udziału środowiska akademickiego w życiu społecznym,
 • organizowanie działalności kulturalnej, popieranie i rozwijanie twórczości artystycznej powiązanej ze środowiskiem akademickim,
 • organizowanie działalności turystycznej, propagowanie form aktywnego wypoczynku,
 • prowadzenie wśród absolwentów szkół średnich akcji adaptacyjnych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim i rozwijanie sportu masowego.

W Częstochowie działamy na dwóch uczelniach (Politechnice Częstochowskiej oraz Akademii im. Jana Długosza).
Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich jest organizatorem wielu imprez odbywających się w częstochowskim środowisku akademickim. Do najważniejszych należą:

 • Juwenalia
 • Studencka Jesień Kulturalna
 • maratony filmowe
 • Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA
 • obozy adaptacyjne dla studentów roku 0 – “Bałtyk 2005”
 • Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN
 • obozy studenckie
 • Biuro Kwater – “Chata dla Å»aka”
 • studenckie wyjazdy sylwestrowe
 • studencki obóz narciarski
 • imprezy w KS Filutek i KS Rywal
 • Akcja Powitanie

Wszystkie wymienione imprezy są prowadzone cyklicznie.

Zrzeszenie Studentów Polskich
Rada Uczelniana Politechniki Częstochowskiej
Dom Studencki “Bliźniak”
ul. Akademicka 5, pok. 2
42-200 Częstochowa
tel. 034 325 09 82
e-mail: zsp_czestochowa@interia.pl