Samorząd Studentów jest reprezentantem młodzieży akademickiej. Zadaniem Samorządu jest reprezentowanie i ochrona interesów studentów, współdecydowanie w zakresie sprawnego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego i zabezpieczenie spraw socjalno-bytowych, w tym szczególnie realizacja, wspólnie z władzami Uczelni, zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowywania i pomocy materialnej dla studentów.
Członkowie Samorządu Studentów uczestniczą w posiedzeniach Senatu Uczelni oraz w posiedzeniach Rad Wydziałów. Samorząd Studentów PCz. współpracuje z Kołami Naukowymi oraz organizacjami działającymi na Politechnice Częstochowskiej.
Samorząd Studentów Politechniki Częstochowskiej jest organizatorem wielu imprez przeznaczonych dla częstochowskiego środowiska akademickiego o charakterze kulturalno-rozrywkowym oraz sportowym. Najważniejsze to:

  • Juwenalia
  • Jesień Studentów
  • Dni Sportu
  • imprezy andrzejkowe, mikołajkowe, integracyjne
  • otrzęsiny, biesiady, półmetki, magistrówki i wiele innych
  • sylwester
  • obozy adaptacyjne, narciarskie, studenckie
  • akcje charytatywne

Uczelniana Rada Samorządu Studentów
Politechniki Częstochowskiej
42-200 Częstochowa, ul. Akademicka 5, pok. 20
tel./fax 034 325 04 71
//www.samorzad.pcz.pl