Życie młodzieży akademickiej to nie tylko nauka, praca i rozrywka, ale również sport wyczynowy, powszechny i rekreacja. Zaistnienie sportowców – studentów Uczelni, m.in. siatkarzy, V-ce Mistrzów Świata z Japonii z 2006 r: Michała Winiarskiego, Michała Bąkiewicza, Łukasza Żygadło ( absolwent z roku 2004 ) oraz drużyn, w których grają na arenie światowej, ogólnopolskiej czy lokalnej jest jedną z form doskonałej promocji Uczelni. Dlatego sportowcy i drużyny, reprezentujące środowisko akademickie Politechniki Częstochowskiej, są pod szczególną opieką władz Uczelni.
Wśród studentów Politechniki Częstochowskiej jest wielu reprezentantów Polski i studentów reprezentujących najwyższy poziom sportowy w dyscyplinach sportu takich jak: lekkoatletyka, speedrower, siatkówka plażowa.
W ostatnich latach studenci Politechniki Częstochowskiej poprzez zwycięstwa w poszczególnych etapach eliminacji ogólnopolskich reprezentowali Nasz Kraj w Akademickich Mistrzostwach Europy: w siatkówce kobiet – Holandia, lipiec 2006, w koszykówce męskiej – Portugalia, lipiec 2006, w siatkówce plażowej – Włochy, czerwiec 2006, i w Akademickich Mistrzostwach Åšwiata w siatkówce plażowej – Cypr, maj 2006.
Obecnie przy Uczelni działa, posiadający osobowość prawną, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) i Organizacja środowiskowa AZS w Częstochowie ( OŚ AZS ) – skupiająca wszystkie kluby AZS w Częstochowie. KU AZS wspólnie ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) i Samorządem Studenckim zajmuje się propagowaniem i organizacją życia sportowego w środowisku akademickim Politechniki Częstochowskiej. KU AZS prowadzi sekcje sportowe, organizuje Ligi Międzyuczelniane i Międzywydziałowe, Wydziałowe Dni Sportu, imprezy rekreacyjno-sportowe o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym, a także obozy sportowe i adaptacyjne (dla pierwszego roku studiów), szkoleniowe, rekreacyjne.
W ramach KU AZS działa 14 sekcji: siatkówki męskiej i kobiet, koszykówki męskiej, piłki nożnej, tenisa stołowego, judo, jogi, karate, żeglarstwa, nurkowania, aerobiku, samoobrony, narciarstwa i snowboardu.
Akademicki Związek Sportowy jest gwarantem, że każdy student, doceniając znaczenie ruchu dla zdrowia i wspaniałej sylwetki, znajdzie tu coś dla siebie.

Klub Uczelniany AZS
Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3
tel./fax 034 325 04 26
e-mail: czestochowa@azs.pl
strona internetowa: www.ku-azs.czest.pl