Studenckie Koło Naukowe
MENEDŻER

Opiekun Koła: dr hab. Andrzej Brzeziński, prof. PCz

Cel działania:
Kreowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród studentów i rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą. Zwiększenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania organizacją i przedsiębiorczości oraz przybliżenie problemów praktyki gospodarczej

Aktywności Koła:
Cele SKN Menedżer są realizowane poprzez:
1. współpracę z Komitetem Głównym Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania jako:
    a. promocja projektu w szkołach ponadpodstawowych,
    b. organizacja Zawodów II Stopnia na Uczelni,
    c. organizacja Zawodów III Stopnia (Finału) na Uczelni.
    d. organizacja zwiedzania Częstochowy dla uczestników Finału.
2. organizację spotkań z przedstawicielami biznesu w ramach cyklu „Ludzie sukcesu biznesowego”.
3. organizację zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Zarządzania w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”.
4. organizację szkoleń dla studentów i uczniów z regionalnych szkół.
5. udział w konferencjach organizowanych na naszej Uczelni.
6. współpracę z SKN naszej i innych uczelni.
7. udział w realizacji badań naukowych prowadzonych przez Opiekuna SKN.
8. organizację wyjazdów dla studentów do wiodących przedsiębiorstw w regionie.
9. współpracę z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania z Wrocławia, które realizują podobne cele.

Dane kontaktowe:
e-mail: manager@pcz.pl; andrzej.brzezinski@pcz.pl
tel. 34 32 50 356