Studenckie Koło Naukowe
MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI

Opiekun Koła: dr hab. Małgorzata Okręglicka, prof. PCz

Cel działania:
Pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania nieruchomościami i funkcjonowania rynku nieruchomości. Tematyką działalności koła jest istota i funkcjonowanie runku nieruchomości w Polsce i na świecie. W ramach programu naukowego koła analizie poddawane są w szczególności obszary wyceny i zarządzania nieruchomościami, finansowania nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Aktywności Koła:
1. Gazetka studencka online Menedżer nieruchomości

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 1
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 2
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 3
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 4
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 5
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 6
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 7
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 8
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 9
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 10
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 11
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 12
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 13
Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 14 

Gazetka Studenckiego Koła Naukowego Menedżer Nieruchomości PCZWZ – nr 15

 

 

2. Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami”, //wz.pcz.pl/vi-ogolnopolska-konferencja-naukowa/

Dane kontaktowe:
https://www.facebook.com/groups/716166201751373/
e-mail: malgorzata.okreglicka@pcz.pl