Koło Naukowe Inteligentna Organizacja działa od 2013 roku.

Koło zajmuje się przede wszystkim tematyką z zakresu aplikowania oraz wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie, które stanowią bazową rozwoju współczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Celami koła jest poszerzanie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonalności nowoczesnych rozwiązań informacyjnych wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach zgodnie z paradygmatem informacyjno -technologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem takich rozwiązań jak: Zintegrowane Systemy Zarządzania, Business Intelligence, metody sztucznej inteligencji, informatyczne systemy zarządzania wiedzą.

Opiekunek koła jest dr inż. Adam Sokołowski – adiunkt w Katedrze Informatycznych Systemów Zarządzania.