koło naukowe Incoterms

Studenckie Koło Naukowe
INCOTERMS

Opiekunowie Koła: dr Judyta Kabus, dr inż. Luiza Piersiala

Cel działania:
Najważniejszym celem Koła Naukowego Incoterms jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie międzynarodowych reguł handlowych Incoterms.
Nasza organizacja ma na celu zrzeszanie studentów pasjonujących się logistyką, zarządzaniem i dziedzinami pokrewnymi. Chętnie dzielimy się między sobą doświadczeniem, a nową wiedzę i umiejętności zdobywamy podczas wspólnego tworzenia nowych projektów, udziałem w szkoleniach oraz uczestnictwem w konferencjach naukowych.
Zdobywamy doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej oraz nawiązujemy wiele cennych kontaktów w kraju i za granicą.

Aktywności Koła:
Uczestniczymy w konkursach o specjalne granty dla kół naukowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, publikujemy artykuły naukowe, prowadzimy projekty badawcze.

Pdf z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Koło:
Koło Incoterms – plakat

Dane kontaktowe:
e-mail: kolo.incoterms@pcz.pl
fanpage: Incoterms-Wydział Zarządzania PCz