Studenckie Koło Naukowe
BEZPIECZNY KRĄG

Opiekun Koła: dr Bogna Konodyba-Rorat

Cel działania:
Celem Koła Naukowego Bezpieczny Krąg jest działalność naukowo-dydaktyczna w obszarze bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej oraz współpraca ze służbami zajmującymi się problemami bezpieczeństwa pracy.
Członkowie koła biorą udział w konferencjach i seminariach naukowych tematycznie związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uczestniczą w spotkaniach i prelekcjach cyklicznie organizowanych przez pracowników wydziału zarządzania.
Zakres tematyczny działalności koła obejmuje zagadnienia z ergonomii, ryzyka zawodowego, chorób zawodowych i wypadków przy pracy, higieny pracy, bezpieczeństwa procesu eksploatacji maszyn i urządzeń bezpieczeństwa środowiskowego, profilaktyki , systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz prawa pracy.

Aktywności Koła:
Opiekun koła organizuje spotkania i szkolenia ze specjalistami bhp oraz organizuje „Warsztaty w terenie”.

Dane kontaktowe:
dr Bogna Konodyba-Rorat – 502 565 748