Studenckie Koło Naukowe
BANKOWIEC XXI WIEKU

Opiekun Koła: dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz

Cel działania:
Koło Naukowe „Bankowiec XXI wieku” jest interdyscyplinarną płaszczyzną wymiany poglądów, stymulującą do pogłębiania wiedzy oraz zdobywania praktycznych umiejętności w specyficznym gąszczu zglobalizowanej gospodarki realizuje misję zgodnie z hasłem: „Nauka – pasja – wiedza”. Podstawowym celem działalności Koła jest promowanie wiedzy z zakresu szerokorozumianych systemów bankowych oraz ich oddziaływania na gospodarkę realną poprzez rozpoznanie mechanizmów kreacji, cyrkulacji oraz osiadania pieniądza we współczesnej gospodarce.
Realizując cel podstawowy dążymy do realizacji ambitnych celów naukowych polegających na:

 • stałej eksploracji problemów współczesnych systemów bankowych,
 • antycypowaniu przyszłych zmian w zakresie kierunku i ewolucji systemów bankowych,
 • identyfikacji mechanizmów oraz skutków powstania ryzyka systemowego gospodarce globalnej,
 • rozpoznaniu zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem w działalności instytucji finansowych w świetle instytucjonalnych rozwiązań.

Cele te realizowane są poprzez uczestnictwo w seminariach, konferencjach, oraz spotkaniach z praktykami i ekspertami ze świata finansów.

Aktywności Koła:
1. W roku akademickim 2020/2021 Koło Naukowe organizowało i współorganizowało warsztaty naukowe pt.:

 • „Kariera na start w warunkach covid” 20.11.2020,
 • „Cybersecurity Best Practices okiem audytora”. 24.11.2020,

2. W roku akademickim 2019/2020 członkowie Studenckiego Koła Naukowego brali udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach/warsztatach, m.in. w:

 • Trzeciej edycji Seminarium Naukowego pt. „O Noblu na Zarządzaniu” (11 listopada 2019 r.; Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej)
 • Webinarium pt. „Mieszkanie z wirusem. Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w czasie pandemii” (28 maja 2020 r.; platforma szkoleniowa)
 • Szkoleniu i warsztacie realizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (28-29 października; Częstochowa): „Wycena nieruchomości zabudowanych stacjami paliw”, prowadzone przez Mirosławę Czaplińską
 • Szkoleniach i warsztatach realizowane przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (25-26 luty 2020; Istebna): „Analiza i wycena terenów inwestycyjnych”, prowadzone przez Adama Polanowskiego; „Rozpoznawanie drzew podstawowych gatunków w stanie bezlistnym” prowadzone przez Marka Gancarczyka; „Praktyczne aspekty ustalania stopnia zużycia technicznego” prowadzone przez Grzegorza Motyla; „Analiza rynku nieruchomości w świetle doświadczeń Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”
 • 3rd International Scientific Conference Contemporary Issues In Theory And Practice Of Management CITPM 2020 Czestochowa University Of Technology, Faculty Of Management And Presented A Paper Entitled: The Analysis Barriers To Development Of Small And Medium-Size Enterprises In Aspect Of „Friendly Law Package”
 • III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wymiary Migracji” (24 stycznia 2020; Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
 • Warsztacie Lidera
 • Konferencji IACIS Europe — Virtual Conference organized by the Management Institute, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw Poland. The virtual conference will start May 27 and ends May 29

3. W roku akademickim 2019/2020 członkowie Studenckiego Koła Naukowego brali udział w konkursach, m.in. w:

 • Index Investment Challenge-gra giełdowa Index Investment Challenge. (Marzec-Kwiecień 2020)
 • Drugim etapie Akademii Liderów Rynku Kapitałowego- XIV Edycja.

4. W roku akademickim 2019/2020 członkowie Studenckiego Koła Naukowego czynnie uczestniczyli także w organizacji wydarzeń:

 • Organizacja Mikołajek na wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (05 grudnia 2019 r.)
 • Organizacja akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku DKMS (02 grudnia 2019 r.)
 • Pomoc w organizacji standu promocyjnego PAC-Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości. Miejsce: Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, (16 grudnia 2010 r.)

5. Wykaz wybranych publikacji z udziałem członków Studenckiego Koła Naukowego w roku akademickim 2019/2020:

Agata Jarosz

 • Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2013-2017. (red) A. Wójcik-Mazur, J, Łukomska-Szarek: Zarządzanie przedsiębiorstwami i podmiotami sektora publicznego – wybrane problemy finansowe. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020
 • Teoretyczne aspekty modeli biznesowych w bankach. (red) A. Wójcik-Mazur, J, Łukomska-Szarek: Zarządzanie przedsiębiorstwami i podmiotami sektora publicznego – wybrane problemy finansowe. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020

Tomasz Marchewka

 • Ocena spółdzielczych zasobów mieszkaniowych miasta Częstochowa w latach 2017-2020 (red) A. Wójcik-Mazur, J, łukomska-Szarek: Zarządzanie przedsiębiorstwami i podmiotami sektora publicznego – wybrane problemy finansowe. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020
 • Tomasz Marchewka (współautor): The analysis barriers to the development of small and medium-size enterprises in aspect of “Friendly Law Package” 3RD International scientific conference contemporary issues in theory and practice of management CIPM 2020

Dorota Walenetek

 • Identyfikacja rozwiązań ICT wspomagających zarządzanie telepracownikami. Case study, W: Inteligentne wspomaganie zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2020

Dawid Korzec

 • Analiza ryzyka kredytowego banku mBank S.A. (red.) A. Wójcik-Mazur, J, Łukomska-Szarek: Zarządzanie przedsiębiorstwami i podmiotami sektora publicznego – wybrane problemy finansowe. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020

Mateusz Suchański:

 • Znaczenie bankowości elektronicznej w działalności Banku PKO BP S.A. (red.) A. Wójcik-Mazur, J, Łukomska-Szarek: Zarządzanie przedsiębiorstwami i podmiotami sektora publicznego – wybrane problemy finansowe. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020

Link do strony koła z informacjami o wydarzeniach organizowanych przez Koło:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054369378555

Dane kontaktowe:
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
42-200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B
Facebook: SKN Bankowiec XXI wieku
e-mail: bankowiecxxiw@gmail.com