Harmonogram egzaminów Logistyka SUM studia stacjonarne

Harmonogram egzaminów Logistyka licencjat studia stacjonarne

Harmonogram egzaminów Logistyka inż. studia stacjonarne

Harmonogram egzaminów Logistics

Logistyka, Logistyka inż.. studia niestacjonarne I i II stopnia

 

 

Studia stacjonarne Licencjat, Zarządzanie

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej studia niestacjonarne I stopnia Zarządzanie

Harmonogram egzaminów Zarządzanie II st. studia niestacjonarne

Studia stacjonarne Management IIstopnia,

Studia stacjonarne SUM, Zarządzanie

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej studia niestacjonarne II Stopnia kierunek Zarządzanie

 

 

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej studia niestacjonarne I stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Harmonogram egzaminów Zarządzanie Jakością i Produkcją studia stacjonarne

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej studia niestacjonarne I Zarządzanie jakością i produkcją

Harmonogram egzaminów Quality and production management

 

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej studia niestacjonarne I stopnia Bezpieczeństwo i higiena pracy

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej studia stacjonarne I stopnia Bezpieczeństwo i higiena pracy

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej studia niestacjonarne II stopnia Bezpieczeństwo i higiena pracy

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej studia stacjonarne II stopnia Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Zarządzanie w turystyce i sporcie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW semestr ZIMOWY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Zarządzanie w turystyce i sporcie

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW semestr ZIMOWY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Design i zarządzanie projektami

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW semestr ZIMOWY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Zarządzanie w turystyce i sporcie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Zarządzanie w turystyce i sporcie

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Turystyka i Rekreacja

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Menadżer żywności i żywienia

 

Finanse i rachunkowość w biznesie . studia niestacjonarne I i II stopnia

Finanse i rachunkowość. studia niestacjonarne I i II stopnia

Finanse i rachunkowość w biznesie stacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość stacjonarne I stopnia

Finanse i rachunkowość stacjonarne II stopnia

Finanse i rachunkowość i biznesie stacjonarne I stopnia

 

Angielski język biznesu stacjonarne I stopnia