Wytyczne w przypadku składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej

Ankieta dotycząca praktyk zawodowych dostępna jest w zakładce”Praktyki” 

Przyznane stypendium rektora w semestrze letnim 20019/2020 

UPRZEJMIE PROSIMY PAŃSTWA O SYSTEMATYCZNE SPRAWDZANIE PUBLIKOWANYCH PLANÓW ZAJĘĆ Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN.

struktura roku akademickiego 2020-2021

Opłaty za studia niestacjonarne

Program MSDN Academic Alliance