Zarząd Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks uprzejmie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na spotkanie on-line, które odbędzie się w czwartek 22.10.2020 r. o godzinie 17:00.

Link do spotkania: https://meet.google.com/nfm-rcnn-uuj. W celu uczestniczenia w spotkaniu konieczne jest posiadanie konta Google.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. spotkania należy skontaktować się z Przewodniczącym Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks mgr inż. Adamem Rapalskim telefonicznie pod numerem 663 974 988 lub mailowo na adres adam.rapalski@pcz.pl.

Podczas zebrania będzie można zapisać się do Koła. Zostanie również omówiony plan działania koła w roku akademickim 2020/2021.


Dodatkowe zajęcia dla studentów i doktorantów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w roku akademickim 2020/2021

Zajęcia z języka angielskiego – zapisy trwają do dnia 26.10.2020 r.

Zapraszamy do zapisów na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością organizowane przez Dział Nauczania.

Planowane jest utworzenie dwóch grup:
– grupa podstawowa (poziom A1-A2),
– grupa zaawansowana (poziom B1-B2).

Pierwsze zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej we wtorki od godziny 15:00 oraz od 16:30 i będą trwać przez dwie godziny lekcyjne. Termin oraz godzina zajęć może ulec zmianie po konsultacji z osobami zainteresowanymi. Zajęcia rozpoczną się od listopada br.

Docelowo planowana jest realizacja zajęć w formie stacjonarnej, jednak jest to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej. Przewidywana liczba osób w każdej grupie wyniesie do 5 osób. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS oraz zgodnie z Poleceniem Kanclerza nr 5/2020.

Poziom nauki zostanie dopasowany do umiejętności językowych uczestników. Uczestnicy po konsultacji z osobą prowadzącą zajęcia będą mogli dopasować zakres tematyczny zajęć do swoich oczekiwań.

W celu zapisania się na powyższe zajęcia należy skontaktować się z mgr. inż. Michałem Modławskim – pracownikiem Działu Nauczania.
Michał Modławski – tel. 34 32 50 281,
e-mail: michal.modlawski@pcz.pl
Dział Nauczania pok. 109 w budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy
ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

Nauka języka migowego – zapisy trwają do dnia 26.10.2020 r.

Zapraszamy do zapisów na dodatkowe zajęcia z języka migowego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością organizowane przez Dział Nauczania.

Pierwsze zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej w środy od godziny 16:15. Termin oraz godzina zajęć może ulec zmianie po konsultacji z osobami zainteresowanymi. Zajęcia rozpoczną się od listopada br.

Docelowo planowana jest realizacja zajęć w formie stacjonarnej, jednak jest to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz od ostatecznie ustalonej godziny zajęć. Przewidywana liczba osób w grupie wyniesie do 5 osób. Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS oraz zgodnie z Poleceniem Kanclerza nr 5/2020.

W celu zapisania się na powyższe zajęcia należy skontaktować się z mgr. inż. Michałem Modławskim – pracownikiem Działu Nauczania.
Michał Modławski – tel. 34 32 50 281,
e-mail: michal.modlawski@pcz.pl
Dział Nauczania pok. 109 w budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

Sekcje sportowe

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – Pan mgr Dariusz Parkitny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uczestniczeniem w następujących sekcjach:
– siatkówki na siedząco,
– bilarda,
– bocci.

Termin i godzina zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z osobami zainteresowanymi udziałem w zajęciach. Spotkania ww. sekcji będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS oraz zgodnie z Poleceniem Kanclerza nr 5/2020.
Więcej informacji można uzyskać u Pana mgr. Dariusza Parkitnego pod numerem telefonu 508 466 990.

W roku akademickim 2020/2021 ze względu na obecną sytuację epidemiczną nie zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego na basenie.