Studenci kierunku: Design i zarządzanie projektami uczestniczyli w pilotażowej inicjatywie współpracy międzysektorowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i przedsiębiorstw społecznych pn. UCZMY SIĘ WZAJEMNIE, w roku akademickim 2019/2020. Studenci w ramach projektu przygotowali modele biznesowe na potrzeby przedsiębiorstw społecznych naszego regionu. Inicjatywa została doceniona przez władze miasta. W dniu 26go lutego br. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręczył Studentom certyfikaty podczas Seminarium CSR, zorganizowanym przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.