Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Zarządzania, sem. V , VI i VII studiów I stopnia oraz II i III semestrów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, do udziału w kursach e-learningowych:

Metody, techniki i narzędzia stosowane w analizie danych

– Methods, techniques and tools used in data analysis

realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji w zakresie analizy danych” (POWR.03.01.00-00-W032/18).

Celem kursów jest doskonalenie umiejętności studentów w zakresie analizy danych, podniesienie poziomu znajomości oprogramowania komputerowego oraz zwiększenie kompetencji językowych.

Planowany termin uruchomienia kursów druga połowa kwietnia 2020 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatorów wydziałowego projektu:

Dr Paula Bajdor – pokój 25/DS.

Dr inż. Ilona Pawełoszek – pokój 25/DS

Rekrutacja elektroniczna na kurs trwać będzie od 06.04.2020 do 20.04.2020 r.

Klauzula informacyjna