Szanowni Państwo!

Collegium Invisibile rozpoczęło rekrutację Studentów.

Stowarzyszenie Collegium Invisibile zrzesza wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane przez Stowarzyszenie programy, oparte na pomyśle Piramidy Wiedzy, mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000 – 5000 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 28 lutego 2021 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu.
Wszelkie informacje są dostępne także na stronie internetowej:
https://www.ci.edu.pl/harmonogram-rekrutacji.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo broszurę z najważniejszymi informacjami dotyczącymi działalności Collegium Invisibile: https://tiny.pl/r54lx

Wydarzenie promujące rekrutację na Facebooku znaleźć można pod adresem: https://www.facebook.com/events/698156274232356