Skład Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości
w roku akademickim 2020/2021

Prof. dr hab. Felicjan Bylok
Prof. dr hab. Jolanta Chluska
Prof. dr hab. Dorota Jelonek
Prof. dr hab. inż. Arnold Pabian
Dr hab. Andrzej Brzeziński
Dr hab. inż. Anna Brzozowska, prof. PCz
Dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska, prof. PCz
Dr hab. inż. Marlena Grabowska, prof. PCz
Dr hab. Robert Janik, prof. PCz
Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz
Dr hab. inż. Dorota Klimecka-Tatar
Dr hab. Anna Korombel, prof. PCz
Dr hab. Helena Kościelniak, prof. PCz
Dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. PCz
Dr hab. Izabela Krawczyk-Sokołowska, prof. PCz
Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz
Dr hab. inż. Anna Lemańska-Majdzik, prof. PCz
Dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. PCz
Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
Dr hab. inż. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz
Dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz
Dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. PCz
Dr hab. Małgorzata Okręglicka, prof. PCz
Dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz
Dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz
Dr hab. Oksana Seroka- Stolka, prof. PCz
Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz
Dr hab. inż. Klaudia Smoląg, prof. PCz
Dr hab. Marta Starostka-Patyk, prof. PCz
Dr hab. Marek Szajt, prof. PCz
Dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCz
Dr hab. inż. Piotr Tomski, prof. PCz
Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz
Dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz
Dr hab. Bogusława Ziółkowska, prof. PCz