W związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych przez Zakład Energetyczny w Częstochowie na głównym przyłączu elektrycznym Politechniki Częstochowskiej wystąpią przerwy w dostawie prądu w dniach 19.11.20r. i 20.11.20r. Przerwy w dostawie prądu mają trwać od godz. od 7.30 do 11.00 jednak czas przerwy z przyczyn technicznych może ulec zmianie.

Brak prądu może spowodować trudności z logowaniem do systemu USOS a tym samym problemy z odbyciem zajęć na platformie e-learningowej PCz dlatego wszystkie zajęcia będą odbywać się asynchronicznie.