Studia I stopnia

Angielski Język Biznesu
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Design i Zarządzanie Projektami
Finanse i Rachunkowość
Finanse i Rachunkowość w Biznesie
Logistyka
Logistyka inżynierska
Zarządzanie
Zarządzanie Jakością i Produkcją / Quality and Production Management
Zarządzanie w Turystyce i Sporcie
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Menadżer żywności i żywienia

Studia II stopnia

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Finanse i Rachunkowość
Finanse i Rachunkowość w Biznesie
Logistyka / Logistics
Zarządzanie / Management