Prosimy o systematyczne sprawdzanie planów z uwagi na możliwe zmiany.
Informacje dotyczące logowania do kursów z wychowania fizycznego na stronie: https://www.pcz.pl/swfis/