zarządzenie – wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019-2020

wniosek o wystawienie faktury vat

podanie o rozłożenie płatności na raty

uchwała – zasady pobierania opłat oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

Opłaty za studia niestacjonarne

 

Opłaty za  usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzanie nr 211/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.05.2019 roku

kierunek studiów opłata za semestr
logistyka

– studia niestacjonarne I stopnia (lic.)

 

1750 zł

– studia niestacjonarne I stopnia (inż.) 1750 zł
– studia niestacjonarne II stopnia (mgr) 1750 zł
zarządzanie

– studia niestacjonarne I stopnia (lic.)

 

1700 zł

– studia niestacjonarne II stopnia (mgr) 1750 zł
bezpieczeństwo i higiena pracy

– studia niestacjonarne I stopnia (inż.)

 

1750 zł

– studia niestacjonarne II stopnia (mgr) 1850 zł
finanse i rachunkowość

– studia niestacjonarne I stopnia (lic.)

 

1750 zł

– studia niestacjonarne II stopnia (mgr) 1850 zł
zarządzanie jakością i produkcją

– studia niestacjonarne I stopnia (inż.)

 

1750 zł