Kierunek : Finanse i rachunkowość

studia stacjonarne I stopnia

semestr 1

Poprawkowe zaliczenie z przedmiotu

Matematyka u  Dr M. Ładygi

odbędzie się: 22.02.2019r.

 godz. 15.30, Sala WZ-1