Studia stacjonarne I stopień
kierunek
Finanse i rachunkowość
Kolokwium z matematyki dla semestru 1 semestru odbędzie się dn 28.11.2018 godz. 17.10 sala WZ- 1