Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej w związku z wyborami samorządowymi ogłasza, że w dniu 21 października 2018 roku obowiązywać będą godziny rektorskie.