Uprzejmie informujemy studentów 4 semestru

studiów stacjonarnych I stopnia,

Kierunek: Finanse i Rachunkowość

o konieczności wyboru specjalności.

Specjalności wraz z ich krótką charakterystyką znajdują się na stronie internetowej //www.wz.pcz.pl/

W dniu 10.03.2020 r. o godzinie 11.00 w sali WZ-1 odbędzie się prezentacja  specjalności.