Uprzejmie informujemy studentów 2 semestru

studiów stacjonarnych II stopnia,

Kierunek: Finanse i Rachunkowość

o konieczności wyboru specjalności.

Specjalności wraz z ich krótką charakterystyką znajdują się na stronie internetowej //www.wz.pcz.pl/

W dniu 19.03.2020 r. o godzinie 10.10 w sali WZ-1 odbędzie się prezentacja  specjalności.