Zarząd Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks uprzejmie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godzinie 16:30. Zebranie odbędzie się w siedzibie Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks w Domie Studenckim Bliźniak – wejście od strony Domu Studenckiego Maluch (należy zejść schodami w dół do pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu). Podczas zebrania zostanie omówiony plan działania koła w roku akademickim 2019/2020.

Na spotkaniu będzie możliwość zapisania się:

  • do Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks,
  • na dodatkowe zajęcia organizowane przez Dział Nauczania.