Informujemy, że w związku z Inauguracją roku akademickiego 2019/2020

dnia 1.10.2019 nie ma zajęć dydaktycznych.

2.10.2019 zajęcia rozpoczną się od godziny 12.00 po zakończeniu Inauguracji Wydziałowej

(nie dotyczy studentów I roku, którzy po zakończeniu Inauguracji mają obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP).