Studenci pierwszego roku studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia) proszeni są o wzięcie udziału w szkoleniu w zakresie obsługi platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej (https://e-learning.pcz.pl). Instrukcja logowania na platformę e-learningową przedstawiona jest w filmie: https://youtu.be/tRGDv401BAQ

Po zalogowaniu proszę się zapisać do właściwego kursu
(kursy będą dostępne od 2.10.2020 r.).

Studenci studiów stacjonarnych – Wprowadzenie do e-learningu dla studentów I roku – studia stacjonarne – Wydział Zarządzania

Studenci studiów niestacjonarnych – Wprowadzenie do e-learningu dla studentów I roku – studia niestacjonarne – Wydział Zarządzania

W temacie Komunikacja w kursie e-learningowym proszę o wejście do Pokoju wirtualnego.

Szkolenia odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej według poniższego harmonogramu:

 • Studia stacjonarne (I i II stopień) kierunek: Zarządzanie, Zarządzanie Jakością i Produkcją, Design i Zarządzanie Projektami, Angielski Język Biznesu
  piątek, 2 października 2020 r., godz. 9:30
 • Studia stacjonarne (I i II stopień) kierunek: Finanse i Rachunkowość w Biznesie
  piątek, 2 października 2020 r., godz. 11:00

 • Studia stacjonarne (I i II stopień) kierunek: Logistyka, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Zarządzanie w Turystyce i Sporcie
  piątek, 2 października 2020 r., godz. 12:30

 • Studia niestacjonarne (I i II stopień) wszystkie kierunki studiów
  sobota, 3 października 2020 r., godz. 9:30