Stanowisko: Asystent

Pokój służbowy: 67/DS4

Telefon: 34 3250 216

E-mail służbowy: pawel.smolnik@pcz.pl

Wybrane publikacje:

 1. SMOLNIK P., 4th International Conference on Advanced Logistics and Transport (IEEE ICALT 2015), Valenciennes, France, Eco-logistics Conditions Including Automotive Industry in the Light of Sustainable Development, 2015
 2. SMOLNIK P., Research in Logistics & Production Vol. 5, no. 5, Management of Recovery Products PRM (Products Return Management), 2015
 3. SMOLNIK P., Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin nr 47 (119), Assumption of State Policy Concerning Inland Waterways in Poland, 2016
 4. SMOLNIK P., Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe R.18, nr 6 (208), Logistyka odzysku na przykładzie branży motoryzacyjnej w świetle zrównoważonego rozwoju, 2017
 5. SMOLNIK P., KOZERSKA M., Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe R.18, nr 12 (214), Procesy logistyczne w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w wybranym przedsiębiorstwie, 2017
 6. SMOLNIK P., KOZERSKA M., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Rozwój transportu intermodalnego w Polsce na przełomie lat 2005-2015, 2017
 7. SMOLNIK P., Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Skutki zagrożeń w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych, 2018
 8. SMOLNIK P., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Proces odzysku w branży motoryzacyjnej jako źródło korzyści społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, 2019
 9. SMOLNIK P., KOZERSKA M., International Business Information Management Association (IBIMA), The Essence of Environmental Safety in Road Transport, 2020

Godziny konsultacji

 • Wtorek
  9.0012.00

Kontakt

Telefon: 34 3250 216