Pokój służbowy: 207z

Specjalizacja naukowo-badawcza :

Logistyka zwrotna, zarządzanie logistyczne, zarządzanie łańcuchami dostaw

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8948-4678

 

 

Researchgate

https://www.researchgate.net/profile/Marta_Starostka-Patyk

Udział w zespole recenzentów czasopism

International Journal of Environmental Research and Public Health,

Sustainability,

IBIMA Conference

Udział w Radach Programowych czasopism

Supply Chain Management Journal

Uczestnictwo w projektach

1. Ekspert; Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej; nr UDA – POWR.04.03.00-00-0139/18; 01.11.2019-30.04.2022.
2. Wykonawca; TecHnology and EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development – TecHUB 4.0; nr 2018-1-RO01-KA203-049611; 1.11.2018-31.10.2020.
3. Wykonawca; Doskonalenie kompetencji w zakresie analizy danych, nr POWR.03.01.00-00-W032/18; 1.09.2019-28.02.2021.

Przedmioty prowadzone w ramach zajęć dydaktycznych ze studentami

Logistics, Logistics management, Logistics in enterprise, Modern logistics concepts.

Godziny konsultacji

  • Poniedziałek
    9:0010:00
  • Środa
    9:0011:00

Kontakt

Telefon: 034 3250 275